Yhä useampi nuori saa psykiatrisen tai neurokehityksellisen diagnoosin. Miten palvelujen kasvavaan kuormitukseen tulisi vastata, jotta mielenterveyden ongelmat jäisivät sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti katsoen mahdollisimman vähäisiksi?

Turun yliopiston, THL:n ja Oulun yliopiston lasten ja nuorten mielenterveyden tutkimusryhmien järjestämässä iltapäivässä esitellään uusinta tutkimustietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä, terveyspalvelujen käytöstä sekä tieteelliseen näyttöön perustuvista keinoista ehkäistä ongelmia varhaisessa vaiheessa.

Pääluento pidetään englanniksi, muuten tilaisuus on suomenkielinen.

Ohjelma

12:00   Tilaisuuden avaus

12:10   Inequality at home: the role of parenting in the diverging destinies of rich and poor children – Professori Ariel Kalil, University of Chicago Harris School of Public Policy

13:00 Muutoksia suomalaisten nuorten psykiatrisessa palveluiden käytössä: konteksti ja viimeisin tutkimustieto – Dosentti David Gyllenberg, Turun yliopisto; THL; HY/HYKS

13:15   Raskausajan masennus ja SSRI-lääkitys – Dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Heli Malm, HYKS, Teratologinen tietopalvelu; Turun yliopisto

13.45   Kahvi

14:15   Voimaperheet, tutkimuksesta implementaatioon
Professori Andre Sourander, Turun yliopisto

14:45 Mielenterveyden lukutaito nuorten hyvinvoinnin tukena
Erikoistutkija Marjo Kurki, APEX-hanke Turun yliopisto

15:00   Paneelikeskustelu: Lasten ja nuorten mielenterveysinterventioiden mahdollisuudet Suomessa?

Keskustelijat:

Kehitysjohtaja Petra Kouvonen (Kasvun tuki -tiimi, Itla)
Vanhempi neuvonantaja Sari Rautio (vaikuttavuusinvestoiminen, Sitra)
Lastenpsykiatri, erityisasiantuntija Jukka Mäkelä (Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL)
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreä liitto)
Professori, ylilääkäri Andre Sourander (Turun yliopisto, TYKS)

Puheenjohtaja:

Toimialuejohtaja, ylilääkäri Matti Kaivosoja (Perheiden palvelut, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä)

Tilaisuus on suunnattu erityisesti sote-asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

Ohjelmaa voi seurata myös verkon kautta.
Ilmoittautumiset: http://bit.ly/mttrendit18 (myös etäosallistujat)

Tiedustelut: Jarna Lindroos (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!


Ariel Kalil on professori ja Center for Human Potential and Public Policyn (CHPPP) johtaja Harris School of Public Policyssa Chicagon yliopistossa, Yhdysvalloissa. CHPPP on erikoistunut käyttäytymistaloustieteisiin perustuviin interventioihin sekä kustannusvaikutustutkimukseen. Ariel Kalil on arvostettu kehityspsykologi, joka on perehtynyt perheen taloudellisen tilanteen, vanhemmuuden sekä lapsen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin, sekä näiden yhteyksien historialliseen kehitykseen. Ariel Kalil johtaa useita kenttätutkimuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa lasten kehitystä pienituloisissa perheissä käyttäen työkaluja, jotka on sovellettu käyttäytymistaloustieteestä ja neurotieteistä.

Suomalainen psykiatrinen syntymäkohorttikonsortio PSYCOHORTS yhdistää seitsemän suomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen aineistot Turun yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tavoitteena on harmonisoida aineistot, jotta tulevaisuudessa on mahdollista tutkia mielenterveyden häiriöiden kehittymistä elämänkaarinäkökulmasta. Useita vuosikymmeniä kattavien aineistojen avulla voidaan myös tutkia mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyden trendimuutoksia. Konsortiota rahoittaa Suomen Akatemia.

Trendimuutokset lasten ja nuorten mielenterveydessä, palveluiden käytössä ja hyvinvoinnissa eri suomalaiskohorteissa -tutkimuksen tärkein tavoite on tutkia, miten lasten ja nuorten mielenterveys, koettu avun tarve, psykiatriset diagnoosit ja mielenterveyspalveluiden käyttö on kehittynyt sukupuolen ja maantieteellisen alueen mukaan Suomessa viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä -konsortio APEX tutkii lapsiperheille suunnattujen, näyttöön perustuvien, varhaisen vaiheen mielenterveysinterventioiden vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja implementointia perusterveydenhuoltoon. Konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Leave a Comment